XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Wyzwania w reumatologii dziecięcej

map-marker Lublin

calendar3 5 - 7 października 2023 r.

 

Program konferencji

Focus Hotel Premium
20-126  Lublin, ul. Podzamcze 1

Program szczegółowy konferencji w wersji pdf

 

 

5 października 2023, czwartek

 
16.00 - 16.10 OTWARCIE KONFERENCJI

 

16.10 - 16.30 WYKŁAD INAUGURACYJNY

Sztuczna inteligencja w reumatologii – dwie strony księżyca
Prof. dr hab. Eugeniusz Kucharz

 

16.30 – 17.00 SESJA NAUKOWA

Łuszczyca i młodzieńcze łuszczycowe zapalenie stawów – razem czy osobno?

Przewodniczący: prof. dr hab. Dorota Krasowska, prof. dr hab. Violetta Opoka-Winiarska

16.30-16.50 Łuszczyca u dzieci – co reumatolog powinien wiedzieć?
Prof. dr hab. Dorota Krasowska

16.50-17.00 Dziecięce czy młodzieńcze łuszczycowe zapalenie stawów?
Prof. dr hab. Violetta Opoka-Winiarska

 

17.00 – 17.45  SESJA SATELITARNA FIRMY NOVARTIS

Sekukinumab – nowy lek w programie lekowym dla MIZS

Moderator: prof. dr hab. Włodzimierz Samborski

17.00-17.10 Sekukinumab w terapii MIZS – zalecenia PTR
Dr hab. Zbigniew Żuber, prof. KAAFM

17.10- 17.20 Leczenie postaci MIZS z zapaleniem przyczepów ścięgnistych (ERA) – rekomendacje i program lekowy
Prof. dr hab. Elżbieta Smolewska

17.20-17.30 Leczenie młodzieńczego łuszczycowego zapalenia stawów – rekomendacje i program lekowy 
Prof. dr hab. Violetta Opoka-Winiarska

17.30-17.45 Perspektywy leczenia MIZS w Polsce – jakie korzyści przyniesie nowa terapia
Prof. dr hab. Brygida Kwiatkowska

 
17.45 - 18.10 Przerwa

 

18.10 – 18.55 SESJA NAUKOWA

Przewodniczący: prof. dr hab. Bogdan Batko, prof. dr hab. Jerzy Konstantynowicz, dr hab. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz

18.10-18.25 Zmiany w stawach rąk nie zawsze związane z chorobami reumatycznymi: z doświadczenia reumatologa dziecięcego
Prof. Yaryna Boyko (Lviv, UA)

18.25-18.40 Pomiędzy alergologią i reumatologią – pokrzywki autoimmunologiczne u dzieci
Prof. Lesya Besh (Lviv, UA)

18.40-18.55 Rzadkie i najrzadsze przyczyny osteporozy u dzieci
Prof. dr hab. Jerzy Konstantynowicz

 

18.55 - 19.30 FORUM EKSPERTÓW

Reumatologia pediatryczna i internistyczna

prof. dr hab. Brygida Kwiatkowska, prof. dr hab. Maria Majdan, prof. dr hab. Włodzimierz Samborski, prof. dr hab. Elżbieta Smolewska, dr hab. Zbigniew Żuber, prof. KAAFM

Prowadząca: prof. dr hab. Violetta Opoka-Winiarska

  1. Działalność Sekcji Chorób Reumatycznych Wieku Rozwojowego PTR – podsumowanie roku pracy i plany
  2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - plany współpracy
  3. Polskie rekomendacje dla postępowania w chorobach reumatycznych
  4. Szkolenia lekarzy reumatologów - Sekcja Badań Obrazowych PTR
  5. Wieloośrodkowa współpraca naukowa

 

20.00 Kolacja

 

 

6 października 2023, piątek

 
8.30 – 9.30 WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

Depresja w wieku rozwojowym – jak zobaczyć niewidoczne

Prof. dr hab. Ewa Mojs

 

9.30-10.00  NA GORĄCO Z EULAR I PRES 2023 

Nowe rekomendacje dla postaci układowej MIZS

Sesja wspierana przez firmę Novartis

9.30-9.45 Rozpoznanie i diagnostyka uMIZS

Prof. dr hab. Elżbieta Smolewska

9.45-10.00 Terapia z zastosowaniem inhibitorów IL-1

Prof. dr hab. Violetta Opoka-Winiarska

 

10.00 - 11.00 SESJA PRZYPADKÓW I DONIESIEŃ ORYGINALNYCH

Przewodniczący: dr hab. Joanna Lipińska, dr Jacek Postępski

10.00-10.10 Double bubble boy

Aleksandra Komorowska, Małgorzata Biernacka-Zielińska, Agnieszka Zygmunt, Elżbieta Smolewska (Łodź)

10.10-10.20  Leczenie biologiczne młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów - zaskakujące historie

Agnieszka Gazda, Beata Kołodziejczyk, Piotr Gietka (Warszawa)

10.20-10.30 Przypadek prosty jak…kręgosłup?

Agnieszka Wosiak, Justyna Roszkiewicz, Joanna Lipińska, Elżbieta Smolewska (Łódź)

10.30-10.40 Idiopatyczne czy genetyczne? Historia pacjentki z rozpoznanym MIZS i chorobą płuc

Małgorzata Gdak, Monika Lejman, Violetta Opoka-Winiarska (Lublin)

10.40-11.00 Dyskusja

 

11.00 - 11.20 Przerwa

 

11.20 - 12.30  SESJA NAUKOWA

Młodzieńczy zespół Sjögrena - wybrane problemy diagnostyczne i terapeutyczne

Przewodniczący: prof. dr hab. Maria Majdan, prof. dr hab. Jolanta Parada-Turska, dr hab. Piotr Buda

11.20-11.30 Immunopatogeneza zespołu Sjögrena

Prof. dr hab. Ewelina Grywalska

11.30-11.45 Przyczyny i diagnostyka różnicowa zapalenia ślinianek w wieku rozwojowym

Dr n. med. Michał Kotowski

11.45-12.00 Odrębności zespołu Sjögrena w wieku rozwojowym

Dr hab. Piotr Buda

12.00-12.15 Młodzieńczy zespół Sjögrena - czy jest potrzeba modyfikacji kryteriów diagnostycznych?

Lek. Katarzyna Kobusińska, lek. Ewa Muzalewska, lek. Violetta Osińska, lek. Katarzyna Behnke-Kowalska, prof. dr hab. Andrzej Kurylak

12.15-12.30 Możliwości terapeutyczne w zespole Sjögrena

Prof. dr hab. Maria Majdan

12.30-12.40 Dyskusja

 

12.40 - 13.25 SESJA SATELITARNA FIRMY MEDAC

Metotreksat od postaw

12.40-12.55 Historia terapii metotreksatem
Dr hab. Zbigniew Żuber, prof. KAAFM

12.55-13.10 Mechanizmy działania metotreksatu

Prof. dr hab. Elżbieta Smolewska

13.10-13.25 Jak bezpiecznie i skuteczne stosować metotreksat?

Prof. dr hab. Violetta Opoka-Winiarska

 

13.25 - 16.00 Przerwa obiadowa

 

16.00- 17.00 SESJA SATELITARNA FIRMY SOBI

Zespół aktywacji makrofagów – teoretycznie i praktycznie

16.00-16.20 MAS teoretycznie – patogeneza i diagnostyka z uwzględnieniem nowych biomarkerów i badań genetycznych
Prof. dr hab. Violetta Opoka-Winiarska

16.20-16.40 Zespoły hemofagocytarne – rozpoznawanie i postępowanie w erze nowoczesnych terapii
Prof. dr. hab. Elżbieta Smolewska

16.40-17.00 MAS praktycznie – dyskusja przypadków klinicznych
Dr hab. Joanna Lipińska

 

17.00 - 18.00 SESJA PRZYPADKÓW I DONIESIEŃ ORYGINALNYCH

Przewodniczący: dr Piotr Gietka, prof. UM, prof. dr hab. Bożena Targońska-Stępniak, dr hab. Ewa Wielosz, prof. UM

17.00-17.10  Wtórny zespół hemofagocytany w przebiegu przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej

Katarzyna Dylewska, Anna Krenska, Agata Kozińska, Andrzej Kurylak (Bydgoszcz)

17.10-17.20  Zespół aktywacji makrofagów w toczniu rumieniowatym układowym - przyczynek do dyskusji o miejsce kryteriów diagnostycznych MAS specyficznych dla poszczególnych zapalnych układowych chorób tkanki łącznej

Katarzyna Kobusińska, Ewa Muzalewska, Violetta Osińska, Katarzyna Behnke-Kowalska, Andrzej Kurylak (Bydgoszcz)

17.20-17.30  Ocena odporności komórkowej oraz humoralnej u pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów po szczepieniu lub zakażeniu SARS-CoV-2

Katarzyna Kapten, Krzysztof Orczyk, Elżbieta Smolewska (Łódź)

17.30 - 17.40 Ostre cięcie, czyli dreszczowiec z twardziną w tle

Justyna Roszkiewicz, Michał Borkowski, Łukasz Przysło, Katarzyna Połatyńska, Paweł Dzieński, Elżbieta Smolewska (Łódź)

17.40-17.50  Zapalenie skórno-mięśniowe, opis przypadków oraz przegląd najnowszych doniesień ze świata

Wojciech Kmiecik, Zbigniew Żuber (Kraków)

17.50-18.00 Dyskusja

 

18.00 - 18.30 ZEBRANIE NAUKOWE SEKCJI REUMATOLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO PTR
  1. Wieloośrodkowa współpraca naukowa w Polsce
  2. Międzynarodowa współpraca naukowa: PRES, PRINTO
  3. Szkolenia w zakresie reumatologii pediatrycznej
  4. Prezentacja projektu JIR-CliPS - Daiva Gorczyca, Jacek Postępski

 

19.00 Kolacja

 

 

7 października 2023, sobota

 
8.30 - 10.30 SESJA SEKCJI BADAŃ OBRAZOWYCH PTR

Sesja wspierana przez firmę TMS Sp. z o.o / Canon Medical Systems

Przewodniczący: prof. dr hab. Sławomir Jeka, prof. dr hab. Violetta Opoka-Winiarska

8.30-9.00   Możliwości MR w diagnostyce stawów skroniowo-żuchwowych

Dr hab. Wadim Wojciechowski, prof. UJ

9.00-9.30   Ultrasonografia w diagnostyce chorób reumatycznych – nie tylko stawy kończyn
Dr n. med. Tomasz Madej

9.30-10.30   Ultrasonografia w diagnostyce chorób reumatycznych – warsztaty praktyczne
Dr n. med. Tomasz Madej

 

10.30 - 10.50 Przerwa

 

10.50 - 12.10 SESJA PRZYPADKÓW I DONIESIEŃ ORYGINALNYCH

Przewodniczący: dr hab. Joanna Lipińska, dr hab. Henryka Mazur-Zielińska, prof. dr hab. Bożena Targońska-Stępniak

10.50-11.00 Rola diagnostyki obrazowej w rozpoznawaniu i monitorowaniu wyników leczenia młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów

Michał Kopeć, Katarzyna Kobusińska, Andrzej Kurylak (Bydgoszcz)

11.00-11.10 Praktyczne uwagi na temat stosowania skutecznych preparatów glikokortykosteroidów dostawowo u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS)

Joanna Wójtowicz (Warszawa)

11.10-11.20    Coxitis fugax. De facto vel fictio?

Małgorzata Kurbiel, Zbigniew Żuber (Kraków)

11.20-11.30 W poszukiwaniu straconych kilogramów … Od endokrynologa do reumatologa …

Klara Gonet, Iga Domańska, Agnieszka Korobowicz-Markiewicz (Lublin)

11.30-11.40 Ziarnko do ziarnka, a zbierze się… ziarniniak Wegenera – przypadek 9-letniej dziewczynki z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń

Anna Maeser, Małgorzata Biernacka-Zielińska, Elżbieta Smolewska (Łódź)

11.40-11.50 Nietypowo atypowy, czy znamy wszystkie obrazy kliniczne choroby Kawasakiego?

Natalia Zarankiewicz, Edyta Olesińska, Jacek Postępski (Lublin)

11.50-12.00 Analiza  strategii postępowania (Clinical Practice Strategies CliPS) w ostrej fazie choroby Kawasakiego na świecie: Projekt JIR-CliPS.

Daiva Gorczyca, Jacek Postępski, Jurgita Marčiulaitytė, Cristina Lanna, Jacqueline Yan, Dzifa Dey, Seza Ozen, Michael Hofer, Tillman Kallinich  for the  JIR-CLIPS network

12.00-12.20 Dyskusja

 

12.20 - 12.30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie